Press "Enter" to skip to content

Z czym wiąże się prowadzenie spółki?

Prowadzenie spółki wiąże się z podejmowaniem wielu trudnych decyzji. Jedną z nich jest decyzja o jej sprzedaży. W celu ułatwienia przebiegu tego procesu warto sporządzić z potencjalnym nabywcą list intencyjny. Powinien on zawierać ogólne warunki przebiegu danej współpracy jak i wymagania oraz oczekiwania każdej ze stron. To także okazja do tego aby strony podały swoje propozycje ceny jak i zaproponowały sposób jej wyliczenia. Warto stworzyć także harmonogram realizowania poszczególnych etapów, co wprowadzi porządek w tego rodzaju procesie.

Ryzyko to podstawa

Sprzedaż spółki wiąże się również z dość dużym ryzykiem, dlatego też warto sporządzić umowę o zachowaniu poufności. Daje to przede wszystkim stronie sprzedającej pewność, że wszelkie dane na temat ich spółki nie zostaną przekazane innymi. To ważny element ochrony zarówno interesów danej spółki jak i ich pracowników. Umowa ta powinna również zawierać określony cel ujawnienia wszelkich danych. Jest to istotny i jednocześnie bardzo korzystny etap sprzedaży spółki.

Przeprowadź badania finansowe

Jednak najistotniejszym etapem jest nic innego jak badanie finansowe oraz prawne sprzedawanej spółki. Bardzo często to strona sprzedająca zleca je chcąc zapobiec niezadowoleniu nabywcy i jego odstąpieniu od umowy wynikającym z jego zaskoczenia ryzykiem prawnym w prowadzonej spółce. Sprzedaż spółki jest tym korzystniejsza, że dzięki tego typu badaniom znacznie łatwiej ustalić jej rzeczywistą wartość jak również i cenę. To również ważny element wpływający na efektywność negocjacji.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *