Press "Enter" to skip to content

Prawnik dla wspólnoty mieszkaniowej – czy jest konieczny?

Mieszkańcy mieszkań w blokach, należący do wspólnot mieszkaniowych, często kwestionują wydatki, jakie ponoszone są przez wspólnotę (a tym samym także przez nich) na różne świadczenia. Jednym z nich są wydatki na prawników, którzy zatrudniani są w różnych formach przez wspólnoty. Czy rzeczywiście jest to wydatek zbędny?

Jak wygląda współpraca na linii wspólnota – kancelaria adwokacka?

Przede wszystkim wyjaśnić należy, że w zasadzie nie zdarzają się przypadki, by wspólnota zatrudniała prawnika jako pracownika. Znacznie częściej współpraca odbywa się w ten sposób, że kancelaria adwokacka czy radcowska nawiązuje ze wspólnotą współpracę w ramach konkretnego projektu czy procesu. Jest to rozwiązanie korzystne, ponieważ zapewnia profesjonalne reprezentowanie interesów wspólnoty w toczących się postępowaniach, a często także pozwala uniknąć sporów w przyszłości. Więcej na ten temat informacji możecie pozyskać z kancelariaminsk.pl

W czym radca prawny czy adwokat może pomóc wspólnocie mieszkaniowej?

Współpracująca ze wspólnotą kancelaria adwokacka czy radcowska może:

  1. opiniować umowy, zawierane przez wspólnotę oraz sporządzać ich projekty;
  2. reprezentować wspólnotę w postępowaniach sądowych, np. związanych z uchyleniem jej uchwał;
  3. sporządzać opinie prawne na temat funkcjonowania wspólnoty, zasadności wniesienia powództwa itp.

Czy nie może tego robić zarządca?

Faktem jest, że część opisanych powyżej czynności może wykonać zarządca nieruchomości. Z pewnością jednak nie wszystkie (np. reprezentacja w sądzie). Ponadto nie zawsze zarządcy posiadają wystarczające przygotowanie merytoryczne. W wielu przypadkach zatrudnienie kancelarii jest więc wskazane, a związane z tym koszty poniesione są zasadnie.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *